O nás

O nás

Visegrád Institute for Sustainability and the Environment je sdružením založeným dle českého práva. Sdružení je  neziskové. Cílem spolku je rozvíjení a podpora činností v oblasti ochrany životního prostředí. Spolek si klade za cíl šířit povědomí o stavu životního prostředí, a to jak mezi veřejností, tak i mezi soukromými subjekty. Spolek se především věnuje zprostředkování informací o možnostech snížení znečištění, původu výrobků a zboží a uhlíkové stopě, či příležitostech v rámci udržitelného rozvoje. Pro rozvoj environmentální etikety spolek  spolupracuje s nadací Schweizer Stiftung Farbe. Výkonným ředitelem je Tomáš Sláma.

 

Visegrád Institute for sustainability and the Environment
Salvátorská 931
110 00 Prague
Czech Republic

+420 777 122 317
info@visegradinstitute.org

 

 

 

Scroll to top