Environmentální etiketa

objektivní transparentní nezávislá

Proč environmentální etiketa?

Průmysl a spolky reagovali na potřebu jasného označování nátěrových hmot (barvy, laky a omítky). VISE environmentální etiketa vyhodnocuje celou produktovou řadu barev a laků pro různé aplikace a usnadňuje tak výběr výrobků, které jsou co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Cíle

  • Jednotná, široce přijímaná ekoznačka
  • Srozumitelné označení
  • Sledovatelný klasifikační systém v 7 kategoriích
  • Jasně definovaná kritéria pro klasifikaci
  • Podpora ze strany sdružení, úřadů a politiků
  • Zvýraznění potenciálů nebezpečí
  • Monitorování nezávislými zkušebními ústavy

Environmentální etiketa zahrnuje 7 kategorií od A do G. Kategorie A rozlišuje výrobky s nejvyššími standardy z hlediska životního prostředí a uživatelské ochrany. Až do kategorie G se standardy výrobků snižují. Podrobnosti o zařazení produktů do těchto kategorií naleznete v podmínkách. Pokud chcete najít vhodný produkt pro vaši aplikaci, klikněte zde.

Naši partneři

Scroll to top